TURNIEJ SZACHOWY 3 MAJA 2018

TURNIEJ SZACHOWY 3 MAJA 2018
 • TURNIEJ SZACHOWY 3 MAJA 2018
R E G U L A M I N
 
1. CEL turnieju
· popularyzacja szachów
· uczczenie 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
 
2. Organizator
· Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
 
3. Termin i miejsce
· 03 maja 2018 roku, godz. 13.00 BCK ul. Warszawska 11, sala nr 108
 
4. Uczestnictwo
· W turnieju mogą brać udział wszyscy szachiści.
· Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą  03 maja 2018 roku, 
     w godz.12.00-12.45.
· Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 
5. System turnieju
· Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, kontrolowanym 
Turniej OPEN - 9 rund po 15 min.
Turniej dla dzieci do lat 10 – 7 rund po 15 min.
 
6. Nagrody
· Puchar Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuka.
· Nagrody rzeczowe w kategorii OPEN. 
· Pamiątkowe dyplomy 
 
7. Postanowienia końcowe
· W turnieju obowiązują przepisy gry w/g Kodeksu Szachowego.
· Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
· Za rzeczy pozostawione bez opieki i za wypadki zaistniałe z winy uczestnika Turnieju 
  organizator nie ponosi odpowiedzialności.
· Zawodnicy biorący udział w Turnieju winni być ubezpieczeni we własnym zakresie.
· Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 
Informacji udziela: 
Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego 
ul. Warszawska 11
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 3416722
e-mail: artystyczny@bckbialapodlaska.pl
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103