Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informujemy, iż w roku 2018 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 3 projekty na łączną kwotę  115 000 zł.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informujemy, iż w roku 2018 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 3 projekty na łączną kwotę  115 000 zł.

Zrealizowaliśmy następujące projekty:

1.  "Biała Noc Teatrów Ulicznych" (kwota dofinansowania MKiDN 30 000 zł, wkład własny 10 200 zł);

Niezwykłe widowisko organizowane jest po raz drugi a Biała Podlaska na jedną noc stała się centrum sztuki ulicznej. Do współpracy zaprosiliśmy grupy artystyczne z Polski i zagranicy (Teatr Jednej Miny, Teatr Azis Light, Squadra Sue),  które dzięki swojemu różnorodnemu repertuarowi oraz zróżnicowanym środkom scenicznym umożliwili odbiorcom bliskie obcowanie ze sztuką. Pokazy odbyły się na Placu Wolności oraz w Parku Radziwiłłowskim i połączone były z warsztatami dla potencjalnych aktorów, a także warsztatami dla widzów. Pierwsza edycja festiwalu „Biała Noc Teatrów Ulicznych” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów, druga edycja jeszcze większym. Chcemy to wydarzenie kontynuować w kolejnych latach.

 

2.  "Tańce Podlasia i Lubelszczyzny - nasze dziedzictwo" (kwota dofinansowania MKiDN 10 000 zł, wkład własny 3 610 zł);

W ramach projektu odbyły się trzy warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, prowadzone przez instruktora Mariusza Żwierko, w celu poszerzenia wiedzy na temat polskiego folkloru ze szczególnym uwzględnieniem regionów Polski Wschodniej. Atrakcją projektu był wyjazd do ZPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego. Instruktorzy zespołu poprowadzili warsztaty edukacyjne a dzieci i młodzież mogła również zobaczyć próby zespołu oraz zwiedzić siedzibę zespołu. W ramach projektu odbyły się dwudniowe warsztaty z tańców lubelszczyzny prowadzonych przez Wojciecha Chylewskiego, instruktora i choreorgafa Grajewian. Zadanie zakładało również stworzenie nowej choreografii z regionu Suwalszczyzny i zaprezentowanie jej podczas I Festiwalu Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Na zakończenie projektu jego uczestnicy wzięli udział w koncercie ZPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego, który odbył się podczas Dni Patrona Miasta Białej Podlaskiej.

 

3.  "Światła na scenę! - zakup oświetlenia na potrzeby edukacji kulturalnej" (kwota dofinansowania MKiDN 75 000 zł, dotacja celowa z Urzędu Miasta 25 000 zł, wkład własny 2 328 zł).

Projekt "Światła na scenę!" zakładał zakup nowoczesnego oświetlenia scenicznego na potrzeby edukacji kulturalnej. Realizacja zadania stworzyła instytucji optymalne warunki dla jej działalności, przyczyniła się do pełnej możliwości realizacji widowisk, spektakli, koncertów, wydarzeń artystycznych dla mieszkańców. Projekt "Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury".

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103