Konkurs plastyczny na komiks pt. "Pewnego dnia na Zamku Radziwiłłów"

Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego zapraszają, DUETY RODZINNE — RODZIC plus DZIECKO do wzięcia udziału W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA KOMIKS PT. „PEWNEGO DNIA NA ZAMKU RADZIWŁŁÓW..."

Konkurs plastyczny na komiks pt.
 • Konkurs plastyczny na komiks pt. "Pewnego dnia na Zamku Radziwiłłów"

Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego zapraszają, DUETY RODZINNE — RODZIC plus DZIECKO do wzięcia udziału W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA KOMIKS PT. „PEWNEGO DNIA NA ZAMKU RADZIWŁŁÓW..."

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 8 -13 lat z terenu miasta Biała Podlaska oraz ich rodziców, którzy razem (jedno dziecko, jeden rodzic) wykonują jedną pracę plastyczną (komiks).

2. Temat konkursu „Pewnego dnia na zamku Radziwiłłów...", powinien odnosić się do rodu Radziwiłłów oraz zamku w Białej Podlaskiej, scenariusz zdarzeń oraz inni bohaterowie mogą być wymyśleni.

3. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki: a) zawierać 2, maksymalnie 3 plansze, b) składać się z jednej zamkniętej historii, c) powinna posiadać krótki opis komiksu (ok.5 zdań), d) plansze mogą mieć wyłącznie format pionowy i zawierać się w wymiarze formatu A4 (210 x 297 mm), e) wszystkie teksty muszą być napisane w języku polskim.

5. Komiksy skanujemy lub fotografujemy, zdjęcia plansz wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia wysyłamy na e-mail: komiks@bck24.pl do 27 marca 2020 r. (piątek), W nazwie pliku wpisujemy tytuł komiksu oraz numer planszy (np. Radziwiłł w Białej_ 1; Radziwiłł w Białej_2;)

6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych dziecka: 8-10 lat oraz 11-13 lat.

7. Prace oceni 3-osobowa komisja powołana przez organizatora, która przyzna po 3 nagrody w każdej kategorii. Nagrodą będzie duża, rodzinna pizza z dostawą do domu.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.bck24.pl oraz Facebooku BCK w piątek, 3 kwietnia 2020 r.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych prac konkursowych w całości lub w części wraz z ich imiennym podpisaniem.

10. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail: komiks@bck24.pl

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103