Dni Białej Podlaskiej 1-4 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do prezentacji i sprzedaży własnej oferty w ramach stoiska wystawienniczego podczas Dni Miasta w terminie 1 -4 czerwca. Oczekujemy na zgłoszenia zarówno wytwórców, handlowców, jak i tych , którzy chcą wypromować  firmę czy organizację.

Szczegółowe informacje i warunki udziału w załącznikach : Regulaminie i Formularzu Zgłoszeniowym.

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia w terminie do dnia 29 maja br.

 Dni Białej Podlaskiej 1-4 czerwca 2017 r.

Dni Białej Podlaskiej wraz z imprezami towarzyszącymi odbędą  się w dniach       
1 - 4 czerwca 2017 r., w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej                     
w następującym układzie:

1 czerwca   – BIAŁA W RĘKACH DZIECI I MŁODZIEŻY
2 czerwca   – POTENCJAŁ DOBREJ ENERGII
3 czerwca   – SPORT – POZYTYWNA ENERGIA
4 czerwca   – ENERGIA MUZYKI

Warunkiem Uczestnictwa w jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu, a następnie otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w Imprezie.

Forma zgłoszenia: osobista, poczta elektroniczna, e-mail: m.rafal@bckbialapodlaska.pl lub tradycyjna.

Termin zgłoszenia: do dnia 29 maja br.  

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103