Klub Seniora "ZACISZE"

Klub Seniora

OFERTA ZAJĘC - Klub Seniora ZACISZE

Klub Seniora Zacisze skupia ok. 75 osób głównie mieszkańców Osiedla Jagiellońskiego. Systematycznie na spotkania w klubie uczęszcza
ok 40 osób. Spośród swego grona klub wyłania zarząd, który aktywnie uczestniczy planowaniu i realizacji zajęć i imprez. Klub Seniora Zacisze 
w 2014 r. obchodził Jubileusz 35 lecia działalności , posiada więc duży dorobek i wiele sprawdzonych form wspierania osób w starszym wieku.
Zajęcia obejmują:
1) integrację środowiska osób starszych,
2) poradnictwo prozdrowotne, uwzględniające uwarunkowanie związane 
z podeszłym wiekiem,
3) przygotowywanie własnych programów artystycznych na spotkania okolicznościowe
4) spotkania z ciekawymi ludźmi , wzbogacające wiedzę z zakresu różnych dziedzin wiedzy,
5) rozrywkę , wspólne wyjazdy, spotkania towarzyskie umożliwiające zagospodarowanie wolnego czasu, 
6) wspólne działania na rzecz środowiska seniorów, wykorzystanie wiedzy, doświadczenia, przeciwdziałanie osamotnieniu.


środy godz. 16.00 – 19.00 
kontakt w Klubie Kultury Scena
tel. 83 34164 18, 535 800 114
e-mail: scena@bck24.pl

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103