Klub Seniora "PROMYK"

Klub Seniora
 • Klub Seniora "PROMYK"

Klub Seniora „Promyk” powstał w 1991 roku. Najistotniejszym celem klubu jest umożliwienie ludziom starszym czynnego spędzania wolnego czasu, zaspokajania potrzeb kulturalnych, rozwijania zainteresowań oraz integracja z młodym pokoleniem. Najbardziej popularną formą spotkań są: odczyty, prelekcje, wystawy, wieczory poezji i spotkania pokoleń, organizacja imprez okolicznościowych takich jak Dzień Mamy  i Taty, Dzień Babci i Dziadka,

 Ważną działalnością są działania teatralne. Przygotowano i wystawiano Jasełka, „Betlejem Polskie”, Misterium Bożonarodzeniowe, widowiska obrzędowe: „Pieczenie chleba”, „Prządki”, „Sąsiadeczki”, sztuki teatralne „Oszukany diabeł”. Obecnie grupa teatralna przygotowuje spektakl teatralny  ”Gość oczekiwany”

Szczególne miejsce w działalności klubu zajmuje rekreacja i wypoczynek. Cenioną formą są wycieczki turystyczno-krajoznawcze do ciekawych zakątków Polski.

 W klubie zyskuje się przede wszystkim bezinteresowną życzliwość, serdeczność i pogodę ducha, ale ćwiczy się też sprawność ciała i umysłu.

Ponad 25-lecie istnienia  Klubu Seniora to chwile radości i zadowolenia o czym świadczy ciągle powiększająca się liczba członków.

Opiekunem klubu jest Halina Besaraba.

 

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103