EDUKACJA ARTYSTYCZNA I PRACA ŚRODOWISKOWA

W skład zespołu wchodzą:
Klub Kultury Piast, Klub Kultury Scena, Klub Kultury Eureka

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I PRACA ŚRODOWISKOWA

Justyna Weremko - kierownik  - tel. 83 341 6722
główny specjalista ds. edukacji artystycznej i pracy środowiskowej

 

W skład zespołu wchodzą:
Klub Kultury Piast, Klub Kultury Scena, Klub Kultury Eureka

Zadania:

 • Tworzenie warunków upowszechniania kultury wśród lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób starszych.
 • Kreowanie i oddziaływanie na lokalne środowisko działaniami ogólnorozwojowymi z zakresu: muzyki, tańca, plastyki, teatru, literatury i poezji oraz innych dziedzin kultury i sztuki, uwzględniając działania około kulturalne np. szachy, nauka języków obcych, inne formy życia społecznego i jego animacji.
 • Monitorowanie i organizowanie pracy stałych form przez instruktorów działu, zespołów artystycznych,  kół zainteresowań, grup hobbystycznych, zajęć warsztatowych, kursów, rozliczanie czasu pracy instruktorów godzinowych.
 • Promieniowanie oraz tworzenie dobrego wizerunku BCK wśród społeczności lokalnej.
 • Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją pracy ogólno artystycznej organizowanej w ramach BCK, promującej dorobek artystyczny zespołów i grup działających w BCK.
 • Angażowanie społeczności lokalnej do współtworzenia wydarzeń artystycznych.
 • Pełnienie roli opiekuna środowiskowego dla mieszkańców danej społeczności lokalnej w zakresie działań ogólnokulturalnych.
 • Organizowanie cyklicznych konkursów, imprez, koncertów, spektakli teatralnych, prezentacji promujących dorobek zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, wystaw.
 • Koordynowanie działań klubów seniora BCK: Wrzos, Złoty Wiek, Wola, Zacisze, Promyk.
 • Koordynowanie wszystkich form zajęć w ramach Akademii Twórczej Trzeciego Wieku.
 • Koordynowanie działań grup artystycznych i kół zainteresowań.

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103