Dziecięca grupa teatralna „Cudaczek”

Grupa działa o d 2016r. Uczestniczą w niej dzieci od 9-12 lat.

Spotkania odbywają się we wtorki 
Zajęcia prowadzi Halina Besaraba

Dziecięca grupa teatralna „Cudaczek”
 • Dziecięca grupa teatralna „Cudaczek”
 • Dziecięca grupa teatralna „Cudaczek”

 

Program zajęć: 
rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
koncentracji, wyobraźni, myślenia, pamięci
kształcenie właściwej modulacji głosu, jego siły i poprawnej dykcji,
rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, szczerość, szacunek do pracy innych,
wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i obowiązkowości
pobudzanie do aktywności twórczej,
współdziałanie w grupie
kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności,
kształcenie potrzeb i umiejętności odbioru dzieł sztuki,
poznanie procesu twórczego nad spektaklem,
wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie z tremą
kształtowanie w uczniach nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.

 

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103