Chodź na Browarną

Projekt Bialskiego Centrum Kultury „Chodź na Browarną” jest adresowany do bialskiej młodzieży i ma na celu pobudzenie wyobraźni twórczej uczestników, podniesienie ich praktycznych kompetencji językowych oraz działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców Białej Podlaskiej.

Chodź na Browarną
 • Chodź na Browarną
 • Chodź na Browarną

Chodź na Browarną” - nowy projekt Bialskiego Centrum Kultury.
Narodowe Centrum Kultury w połowie stycznia 2016 r. ogłosiło wyniki programu dotacyjnego "Ojczysty - dodaj do ulubionych". Na 336 złożonych do programu wniosków z całego kraju projekt Bialskiego Centrum Kultury „Chodź na Browarną” znalazł się w gronie 29 najwyżej ocenionych, które otrzymają dofinansowanie. Celem strategicznym programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. 

Projekt Bialskiego Centrum Kultury „Chodź na Browarną” jest adresowany do bialskiej młodzieży i ma na celu pobudzenie wyobraźni twórczej uczestników, podniesienie ich praktycznych kompetencji językowych oraz działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców Białej Podlaskiej. Poprzez jego realizację młodzi ludzie będą poznawać swoje miasto z lat międzywojennych, poznają język swoich rówieśników, którym posługiwali się w latach 1918-1939. Ich przewodnikami będą bialscy regionaliści oraz osoby starsze, które z opowieści swoich rodziców i dziadków pamiętają miasto z tego okresu. Młodzież spotka się z seniorami, pozna losy społeczności bialskiej, na podstawie nagranych wspomnień powstanie widowisko teatralne, które zostanie zaprezentowane w przestrzeni miejskiej na bialskiej ulicy Browarnej. Spektakl będzie połączeniem wizji i teatru słowa – scenariusz zostanie napisany na podstawie słownictwa, którym posługiwano się kilkadziesiąt lat temu. Celem zadania jest organizacja wydarzenia kulturalnego, które promowałaby język ojczysty i było uzupełnieniem realizowanego w szkołach programu stanowiąc jednocześnie niebanalną ofertę poszerzania przez uczniów swoich umiejętności. Istotnym elementem zadania byłoby ocalenie od zapomnienia pewnych dawnych aspektów języka polskiego. Celem dodatkowym byłaby integracja środowiska uczniów bialskich publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na realizację zadań Bialskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 34.000 zł. 

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103