Od –nowa –zakup nagłośnienia na potrzeby edukacji kulturalnej

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej zakupiło nowy sprzęt nagłośnieniowy w ramach projektu „Od –nowa –zakup nagłośnienia na potrzeby edukacji kulturalnej”

Od –nowa –zakup nagłośnienia na potrzeby edukacji kulturalnej
Szanowni Państwo,
 

158 tys. na zakup nowego sprzętu nagłośnieniowego do BCK

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej zakupiło nowy sprzęt nagłośnieniowy w ramach projektu „Od –nowa –zakup nagłośnienia na potrzeby edukacji kulturalnej” dofinansowanego w kwocie 100.000 zł przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Domów Kultury. Wkład własny w kwocie 58.000 zł stanowiła dotacja przyznana instytucji przez  Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Warto dodać, że Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w 2017  r. , poza wyżej wymienionym projektem uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na tzw. projekty miękkie, czyli artystyczne:

- ZNAKI WIARY NA PODLASIU –34 000zł, 

- LETNIA AKADEMIA FOLKLORU – 17 000zł,

-WARTO BYĆ POLAKIEM – projekt z okazji 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości –18 300zł, 

Razem w roku 2017 BCK pozyskało z zewnętrznych źródeł(bez darczyńców i sponsorów) środki  w wysokości 227 300zł na realizację projektów artystycznych. "

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103