90 lat Chóru "Echo Podlasia"

Repertuar Koncertu Jubileuszowego  
w  wykonaniu Chóru Męskiego „Echo Podlasia”
pod dyrygenturą Waldemara Mazura

1.Ojcze z niebios – melodia z opery „Halka” St. Moniuszki
2.Ten Pan – melodia eucharystyczna
3.Dona nobis pacem – muz. W. A. Mozart
4.Modlitwa obozowa – sł. i muz. A. Kowalski
5.Misericordia Domini – muz. H.J.Bator
6.Być bliżej Ciebie  – muz. El. Mason
7.Chwalcie Pana – sł. ks. F. Głodkiewicz muz. F.Lorenc
8.Bogurodzica – anonim XIII w.

90 lat Chóru
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"
 • 90 lat Chóru "Echo Podlasia"

HISTORIA CHÓRU „ECHO PODLASIA”

Chór Męski  „Echo Podlasia” powstał w 1927 roku przy Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej. Był to na owe czasy bardzo prężnie działający zakład konstruujący i produkujący samoloty różnego typu. Do 1939 roku zbudowano 1537 samolotów. Były to myśliwce, samoloty szkolno-bojowe, sportowe, pasażerskie, bombowce 
i szybowce. 
    W zakładzie tym kwitło także bogate życie kulturalne. Działała orkiestra dęta, teatr amatorski i chór mieszany oraz chór męski, który powstał z mężczyzn wyłonionych z chóru mieszanego. Członkami chóru byli pracownicy PWS 
a pierwszym dyrygentem był Pan Wiktor Walewski. Wśród pierwszych chórzystów znaleźli się min. Konstanty Walczuk – późniejszy wieloletni dyrygent tegoż chóru, Jan Kaczyński (ojciec Bogusława Kaczyńskiego znanego krytyka muzycznego), Jan Waśkiewicz i inni.
Działalność chóru trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. To już 90 lat. Śpiewał nawet w okresie II wojny 
w konspiracji, narażając się na represje i aresztowania. 
    W pierwszych latach działalności chóru jego członkami byli głównie pracownicy PWS, później także inni miłośnicy śpiewu chóralnego. Są to wszystko śpiewacy amatorzy. Wśród członków zespołu spotkamy ludzi różnych zawodów i mający różne wykształcenie. Są tu rzemieślnicy, przedsiębiorcy, emeryci, urzędnicy, kierowcy, prawnicy  
i ludzie wielu innych zawodów. Liczba jego członków w okresie tak długiej działalności stale się zmieniała. Ale zawsze było ich około 30 a nawet ponad. 
     Repertuar chóru jest bardzo obszerny i bogaty. W okresie swojego istnienia chór  wykonywał pieśni różnego rodzaju: 
-hymny: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Boże coś Polskę,
-pieśni artystyczne kompozytorów polskich i obcych: S Moniuszki, W. Lachmana, J. Maklakiewicza,  
F. Nowowiejskiego, A. Bryka, A. Panufnika, M. Żukowskiego, J. Brahmsa, A. Dworzaka, Z. Fibicha, W.A. Mozarta 
i wielu innych kompozytorów. - pieśni wojskowe, powstańcze, popularne, ludowe w opracowaniu artystycznym oraz pieśni religijne takie jak: pieśni adwentowe, kolędy, pieśni na wielki post, pieśni na Wielkanoc, pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu, pieśni ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, pieśni maryjne, pieśni przygodne, pieśni za dusze zmarłych i wiele innych pieśni okolicznościowych. 
    Chór męski „Echo Podlasia”  swoimi występami uświetniał uroczystości państwowe, patriotyczne, m.in.: rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznice uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Dzień Wojska Polskiego, wizytę papieża Jana Pawła II w Drohiczynie.         
          Podstawową  działalnością chóru jest jednak uświetnianie swoim śpiewem nabożeństw w kościołach bialskich-głównie w kościele Św. Antoniego. 
    Na przestrzeni 90 lat swojego istnienia chór działał  w różnych bialskich parafiach: 1939-42 w kościele 
pw. WNMP, w 1942-50 w kościele pw.  św. Anny, a od 1950 r. do dnia dzisiejszego śpiewa i uświetnia msze święte 
w kościele pod wezwaniem św. Antoniego w Białej Podlaskiej.
     Ponadto chór wielokrotnie brał udział w różnego rodzaju przeglądach i koncertach poza miejscem swojej działalności. 
Wielokrotnie występował w Lublinie: w 1949 r. na Festiwalu Polskiej Pieśni Ludowej, w 1950 r. z okazji 20 lecia Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, w 1954 r. z okazji X lecia PRL, w 1957 r. z okazji 30-lecia chóru śpiewał z udziałem orkiestry Filharmonii Lubelskiej, w 1959 r. na dożynkach w Białymstoku, w 1995 r. na Festiwalu Pieśni Sakralnej w Lublinie uzyskując wyróżnienie, w 1995 r. w Siedlcach na Festiwalu Pieśni Chórów Parafialnych uzyskując wyróżnienie. W roky 1998 Terespol podczas Przeglądu Chórów Kolędniczych zdobył II nagrodę. W 1999 wystąpił 
z okazji wizyty ojca świętego Jana Pawła II w Drohiczynie. 
    W latach 2003-2008 chór śpiewał podczas mszy celebrowanej przez arcybiskupa Józefa Życińskiego 
w katedrze lubelskiej z okazji dnia rzemieślnika w dniu św. Józefa. 
„Echo Podlasia” śpiewało także poza granicami Polski m.in.: w 2003 r. w  Wilnie w Ostrej Bramie, w 2004 r. 
w kościele katolickim we Lwowie, w  2009 r. w BRZEŚCIU W KOŚCIELE pw. NMP Królowej Korony Polskiej 
i w kościele w Wysokim-Wołczynie na Białorusi. 
    W okresie 90 lat swojej działalności chór „Echo Podlasia” ma na swoim koncie ponad 10 000 różnego rodzaju koncertów i występów.
     Za swoją działalność artystyczną chór otrzymał wiele wyrazów uznania i podziękowań od władz miasta i różnych organizacji społecznych. 
Otrzymał także wiele innych nagród m.in; 
-2005 r. Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta wręczona przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika w siedzibie Domu Rzemiosła w Warszawie,
-2005 r. nagroda za całokształt działalności artystycznej „Wawrzyn Podlasia” przyznana przez kapitułę Cechu Rzemieślniczego,
-2007 r. Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej,
-2007 r. honorową odznakę „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”: przyznana przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego.
    W bieżącym roku chór obchodzi swoje dziewięćdziesiąte urodziny i z tej okazji przygotowywane są obchody jubileuszowe połączone z koncertem chóru. 
    Jubileusz jest też okazją do wyróżnienia i nagrodzenia najbardziej zasłużonych członków zespołu za ich aktywność w ruchu amatorskim i za popularyzowanie kultury śpiewaczej.
Wieloletnimi i zasłużonymi dyrygentami chóru byli Konstanty Walczuk i Henryk Rozporski. Od 2002 roku dyrygentem chóru  jest Waldemar Mazur absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie.

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103