Konie, jeźdźcy, zaprzęgi

Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi

Protokół

Z posiedzenia komisji konkursu fotograficznego „Konie , jeźdźcy, zaprzęgi”, które odbyło się dnia 27 września 2017 roku.
 

Skład jury:
Krzysztof Staniszewski ( fotograf),
Violetta Jarząbkowska (historyk sztuki),
Aleksandra Czapska ( plastyk).

Konkurs, w którym wzięło udział 14 uczestników z Białej Podlaskiej i terenu powiatu bialskiego, miał na celu propagowanie wśród młodzieży, sztuki fotografowania jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu, wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru , z jednoczesnym użyciem koloru i światła adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu,promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni, uczestnictwo w pokazach , wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym , wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie , nawiązanie po przez tytuł konkursu do kolekcji „Konie , jeźdźcy , zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku”, będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej .
Na konkurs dostarczono 36 fotografie w formie odbitek.
Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria:
- wiek uczestników ,
- poziom artystyczny,
- oryginalność ujęcia ,
- zgodność z tematyką konkursu.
Jury przyznało 6 nagród i 6 wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych:

 

Pierwsza grupa – 14- 17 lat
I miejsce
Adam Piekarski, 1b z zestawu „Na biegunach”, (koło fot. MIGAWKA)
II miejsce
Paulina Panasiuk
Wyróżnienie
1.Kamil Sobczak, 1b z zestawu „ Na łące”, (koło fot. MIGAWKA)
2.Mateusz Stasiuk (koło fot. MIGAWKA)

 

Druga grupa- 18- 23
I miejsce
Ewelina Jówko, 1c z zestawu „ Dorożki” (koło fot. MIGAWKA)
II miejsce
Igor Lewicki, „Niebieskie konie” (koło fot. MIGAWKA)
II miejsce i wyróżnienie
Anna Laszuk (koło fot. MIGAWKA)
III miejsce i wyróżnienie
Łukasz Skolimowski (koło fot. MIGAWKA)
Wyróżnienia
1.Patrycja Panasiuk
2.Mariola Koc (koło fot. MIGAWKA)
 
Poza regulaminem komisja przyznała dwie nagrody specjalne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej:
I miejsce
Sebastian Ozioro
II miejsce
Sylwia Klepa

 

Rozdanie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 13 października
 o godz. 13.00 w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Warszawska 12

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103